MQT LAGUTVECKLING

Effektiva lag. En vision, Eller?

Utmärkande för ett effektivt lag skulle enkelt uttryckas på detta sätt.

Allt detta innebär att arbetsplatsen är ett ställe man trivs att vara på. Att "ha kul på jobbet" bidrar till att man når resultat och är alltså inte ett hinder för det. Människor är tillfreds och jobbet är en faktor som bidrar till att uppfylla deras behov och strävan.

Vardagen. Hur ser den då ut?

Tyvärr är det ofta så att vardagen på arbetsplatsen ser annorlunda ut.

Vi styrs:

Vad kan man göra?
Nyckeln till lösningen på många problem på arbetsplatsen är en tydliga och uttalade spelregler och en rak och effektiv kommunikation.
Att träna och åter träna på kommunikation (feedback) är ett bra men ibland jobbigt sätt att bygga relationer på en arbetsplats.

Vad kan MQT göra?
Vi har hämtat våra (goda och dåliga) erfarenheter från främst Försvaret och sjukhusvärlden.
Vi arbetar efter FIRO-teorin (W Schutz) som behandlar gruppens utvecklingscykel, RAT-teorin (E Porter) som behandlar individens behov och konfliktmönster samt Kolbs teorier om olika in/utlärningsmodeller. Samt som en bas för all individuell utveckling, Maslows behovshierarki

Vi bygger vår verksamhet med följande byggstenar:


MQT lagutveckling
Skräddarsys efter ditt behov och kan se ut nästan hur som helst.

Exempelvis:

MQT brukar normalt genomföra sin verksamhet på uppdragsgivarens arbetsplats eller i enkel internat miljö. Vi föredrar att inte leva strapats- och vildmarksliv, eftersom vi anser, med mångårig erfarenhet av Försvarets övningsverksamhet, att strapatsliknande förhållanden och de interpersonella påfrestningar som där förekommer sällan är applicerbart på en vanlig arbetsplats.

Det tidsperspektiv vi talar om är en inledning på kanske två dagar en utbildning efter några veckor om ter till fem dagar samt uppföljning efter behov och smak. Här är dock allt möjligt, dock skall vi ha klart för oss att gruppdynamik och individutveckling är en process som har sin egen gång och inte går att forcera. Det är också väldigt svårt att lära sig genom föreläsningar, sin egen utveckling måste individen själv uppleva och påverka.

MQT samarbetspartners
Vi arbetar aldrig ensamma utan är alltid två och då helst från olika företag.

Motivet till detta är främst för att främja kreativiteten men också att ha någon som tittar över axlarna på oss eftersom det är människor vi arbetar med och därför har ett stort ansvar.

Vi arbetar främst med:

Mats Bergström konsult AB
Färnlycke konsult AB
Lysande utsikter
Kontakta oss på MQT

Men ibland anlitar vi även andra. Det krav vi ställer på våra medarbetare är, förutom stor allmän erfarenhet, att personal har UGL-handledarutbildning genom Försvarshögskolans försorg samt erfarenhet av UGL-handledning med blandade grupper