UGL:
UGL är basen i vår verksamhet men vi genomför en hel del annan utbildning och verksamhet utöver UGL kurser.

 

KONFLIKTHANTERING:
Vi kan inte lova att vi löser de knutar som stjäl energi på en arbetsplats. Men med stor sannolikhet kan vi lägga fram problemen i dagen och påvisa metoder för

att hantera våra olikheter. En konflikthantering klaras inte av med en lagutveckling under en eller två dagar. MQT skapar ett paket som vi skräddarsyr för just ditt behov.

Vi har god kontakt med mycket kvalificerade kollegor som vi kan ta hjälp av vid behov.

SDI®:
Instrumentet för att bli medveten om våra relationers betydelse för produktivitet och mellan mänskligt agerande.
Strength Deployment Inventory® bygger på den amerikanske psykologen Elias H. Porters studier Som behandlas i Relatinship Awareness Theori®(RAT®)
MQT är certifierad att genomföra SDI® och genomför utbildningar behovsanpassat till kundens behov.


FUGL:
För den som gått UGL finns kursen ”Fördjupad UGL” (FUGL).
Kursen riktar sig till dem som genomfört UGL och önskar fördjupa sig inom UGL konceptet.
Utbildningen pågår under en två veckors period och genomförs alltid som internat.


Handledar examinationer:
Vi genom examinationer av nyutbildade blivande UGL handledare.
Har Du en handledare under utbildning som ännu ej gjort sin examensvecka inom din organisation kan vi lösa detta eftersom vi båda genomför examinationer. Det vi då kommer att göra, är att kontakta de personer som ansvarat för handledarutbildningen för ”Din” handledare i syfte att skaffa oss bakgrundskunskap om personen i fråga. Detta gör vi för att försäkra oss om att examinationen blir så bra som möjligt.
Ett krav är dock att vi genomför examinationen med en grupp som Du organiserat.


MQT LAGUTVECKLING
Teambuilding.
Vi tror att förändringen kommer inifrån och i det tempo som passar individ och organisation.
MQT lagutveckling tar fasta på individen, organisationen och den inneboende kreativitet som finns hos oss alla
Klicka här för mer information


Övrig verksamhet:
MQT hjälper till med att förbereda personal inför omorganisationer och personal förändringar på arbetsplatser.
Vi skräddarsyr gärna kurser efter kundens önskemål, hjälper till med målformuleringar och kursupplägg