UGL® samt UGL® 2008
Utveckling av grupp och ledare


Under mer än 25 år har kursen UGL®varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket uppskattad kurs även inom både privat och offentlig verksamhet. Den vänder sig till dig som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta din egen roll oavsett om du har en ledarroll eller inte.


UGL®är en gruppdynamisk utbildning som visar hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, och individens roll i detta. Fokus ligger på vad som vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling i gruppen både ur individens och ur gruppens synvinkel.
Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling. Hur en vald ledarstil kan främja uppgiftens lösande och gruppens utveckling genom att ta tillvara på individens styrkor.

Som pedagogisk bas under en UGL® kurs arbetar vi med David Kolbs metod ”Experience Learning” som här kallas "upplevelsebaserad inlärning". Tesen bygger på att gruppen lär sig genom att utföra något för att därefter dra slutsatser om hur vi skall förändra eller utveckla oss, våra kunskaper eller vårt beteende för att bli än mer framgångsrik.
Vi bygger vår egen utbildningssituation som blir unik för varje grupp med syfte att kunna omsätta kunskapen i det vardagliga livet.

Inriktning på UGL 2008

UGL 2008 bygger på nuvarande UGL 2000 avseende metodik, pedagogik och med en tydligare och mera omfattande processinriktning

MQT-Utveckling innehar kompetens för UGL 2008 frÅn januari 2008

 

 

Målet för UGL® är.

  • ”Nå ökad effektivitet som utbildare, gruppmedlem och ledare”.
  • Med samma fokus på alla tre roller vilket gör att kursen riktar sig till alla som är intresserad av ämnet.
  • Utbildningen fokuserar på nedanstående områden:
  • Få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell,
  • Kunna se och hantera konflikter,
  • Kunna kommunicera direkt och klart,
  • Kunna ge och ta effektiv feedback,
  • Kunna urskilja olika faser i en gruppsutveckling,
  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar samt Uppnå ökat självförtroende och självinsikt.

Antal deltagare i gruppen är minst 8 och högst 12. Till detta kommer vi handlesare som alltid är två stycken.

Kursen genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform och det är inte möjligt att komma och gå under kursen. Ingen utom kursdeltagare och handledare har tillträde observatör eller i någon annan funktion.

Gruppen sammansätts enligt tesen att olikheter berikar vilket gör att vi kommer att träffa personer med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter.

För att vara UGL® handledare skall vi vara certifierade av Försvarshögskolan och genom avtal följa det etiska förhållningssätt som Försvarsmakten ställt som krav på en handledare.
Om du vill läsa mer om oss handledare hos MQT är kan du klicka här.