Välkommen till oss.
Tillåt Dig att ge Dig och Dina medarbetare en möjlighet att bry sig om Er själva

Livet består av ständiga förändringar som går i ett allt snabbare tempo. Många har sällan tid att stanna upp och känna efter var de står vilket kan få till följd att arbetslaget glider isär utan att vi själva märker det.
MQT arbetar med att hjälpa individer och arbetslag att finna lösningar på kommunikativa problem.
Ledstjärnan är att vi tillsammans skall finna enkla vägar att kommunicera med varandra enligt mottot
” Vi skall sluta tala om varandra och börja tala till varandra för att tala med varandra”

Vi som hjälper till här hos MQT är Thomas och Pia Malmquist samt kollegor som vi anlitar för att just passa de behov du har.

En väg att gå för att se sig själv och andra i nya perspektiv är kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL®). Vinsten med att reflektera över min position i teamet kan vara en ökad effektivitet och en bra investering såväl för den enskilde som för företaget.
UGL fokuserar på min plats i gruppen och genomföres i grupper där många organisationer samarbetar.
Om Du vill läsa mer om UGL® klickar du här

En annan väg är att se på individens grundläggande motiv för att nå egen balans. Här använder vi dr Elias H. Porters arbete ”Relationship Awerenees Theory (RAT®)” och instrumentet SDI® som en bas för vårt arbete.
SDI® fokuserar på individens egna behov och passar utmärkt att föra in i en befintlig organisation
Om Du vill läsa mer om SDI® klickar du här.

Alla kan inte vara bäst på allt. Vi hjälper Dig med att hitta den konstellation på just din arbetsplats som fungerar bäst genom att skräddarsy vår verksamhet efter dina behov. Du ställer upp ett mål och vi anpassar vårt arbete efter en målsättning som vi gemensamt kommer fram till.